e-hvtd v2.0 (9175)

居第 cư đệ
♦Nhà ở. § Thường chỉ loại nhà cao lớn sang trọng. ◇Vương Sĩ Chân : Cư đệ giai dĩ tử đàn vi song doanh (Trì bắc ngẫu đàm , Đàm hiến nhị , Phùng khả tông ) Nhà ở đều dùng gỗ tử đàn (loại gỗ quý) làm cột cửa sổ.