e-hvtd v2.0 (9175)

居正 cư chánh
♦Xử sự theo đạo thường. ◇Can Bảo : Tiến sĩ giả dĩ cẩu đắc vi quý, nhi bỉ cư chánh , (Tấn kỉ luận Tấn Vũ đế cách mệnh ).
♦Đế vương lên ngôi.