e-hvtd v2.0 (9175)

居易 cư dị
♦Bình an, bình dị. ◇Lễ Kí : Quân tử cư dị dĩ sĩ mệnh, tiểu nhân hành hiểm dĩ kiêu hạnh , (Trung Dung ) Bậc quân tử bình an thuận theo mệnh trời, kẻ tiểu nhân mạo hiểm làm liều trái đạo để cầu may.
♦Cư xử trong hoàn cảnh bình thường.