e-hvtd v2.0 (9175)

居宅 cư trạch
♦Nhà ở. ◇Tam quốc chí : Cư trạch li thủy thất bát thập bộ (Quản Ninh truyện ).