e-hvtd v2.0 (9175)

官方 quan phương
♦Phép tắc, kỉ luật quan lại phải tuân theo. ◇Tư trị thông giám : Giản thư dũ phồn, quan phương dũ ngụy , (Vũ Đế Thái Thủy tứ niên ).
♦Về mặt công cộng. Thường chỉ chính phủ. ◎Như: quan phương nhân sĩ .