e-hvtd v2.0 (9175)

孤兒 cô nhi
♦Trẻ mồ côi (mất cha hoặc mất cả cha và mẹ). ◇Hậu Hán Thư : Quân hiếu nghĩa đốc thật, dưỡng quả tẩu cô nhi, ân lễ đôn chí , , (Trịnh Quân truyện ).