e-hvtd v2.0 (9175)

深交 thâm giao
♦Giao vãng thân thiết, có tình thân hữu sâu đậm. ◇Thủy hử truyện : Nan đắc Tống Giang ca ca, hựu bất tằng hòa ngã thâm giao, tiện tá ngã thập lưỡng ngân tử , , 便 (Đệ tam bát hồi) Thật là hiếm có, đại ca Tống Giang nào có biết mình lâu đâu, thế mà cho vay những mười lạng.
♦Tiến tới một bước trong sự giao vãng. ◇Chu Nhi Phục : Đối ư Đào A Mao giá dạng đích nhân, hoàn yếu kế tục lưu tâm quan sát, hòa tha tại nhất cá xa gian tố sanh hoạt, đương nhiên bất năng bất vãng lai, tựu thị yết bằng hữu, mục tiền hoàn bất năng thâm giao , , , , , (Thượng Hải đích tảo thần , Đệ nhất bộ cửu ).