e-hvtd v2.0 (9175)

嬰兒 anh nhi
♦Trẻ sơ sinh. ◇Đạo Đức Kinh : Ngã độc bạc hề kì vị triệu, như anh nhi chi vị hài , (Chương 20) Riêng ta lặng lẽ chẳng có ý niệm gì cả, như trẻ sơ sinh chưa biết cười.
♦Đạo gia gọi duyên (chất chì) là anh nhi . § Thủy ngân gọi là sá nữ . ◇Tây du kí 西: Anh nhi sá nữ phối âm dương, Duyên hống tương đầu phân nhật nguyệt , (Đệ thập cửu hồi).