e-hvtd v2.0 (9175)

陽回節 dương hồi tiết
♦Tên khác của tiết đông chí . § Vào tiết đông chí khí âm hết mà khí dương bắt đầu trở về. ◇Hà Cảnh Minh : Bệnh lai hựu kiến dương hồi tiết, Minh ngọc hà do bái tử thần , (Đông chí ).