e-hvtd v2.0 (9175)

聖主 thánh chủ
♦Tiếng tôn xưng hoàng đế. ◇Trương Cư Chính : Thần hựu tự duy, hạnh đắc dĩ kinh thuật tao phùng thánh chủ, bị vị phụ bật , , (Trần Lục Sự sớ ).
♦Phiếm xưng bậc vua sáng suốt. ◇Chiến quốc sách : Lương y tri bệnh nhân chi tử sanh, thánh chủ minh ư thành bại chi sự , (Tần sách tam ).