e-hvtd v2.0 (9175)

監生 giám sinh
♦Học trò ở trường Quốc tử giám . Lúc đầu, do quan học chính khảo hạch tuyển vào hoặc do hoàng đế cho đặc ân vào học, sau quyên nạp thóc cũng được vào. ◇Tân Đường Thư : Nguyên Hòa nhị niên, trí Đông Đô giám sinh nhất bách viên , (Tuyển cử chí thượng ).