e-hvtd v2.0 (9175)

奔競 bôn cạnh
♦Bôn tẩu cạnh tranh. Thường chỉ nóng vội mong đạt được danh lợi. ◇Can Bảo : Du du phong trần, giai bôn cạnh chi sĩ , (Tấn kỉ tổng luận ).