e-hvtd v2.0 (9175)

奔竄 bôn thoán
♦Chạy trốn, ẩn tránh. ◇Tam quốc chí : Thốt văn đại quân chi chí, tự độ bất địch, điểu kinh thú hãi, trường khu bôn thoán , , , (Tiết Tống truyện ).