e-hvtd v2.0 (9175)

陽臺 dương đài
♦Sân thượng, đài nhỏ trên sân cao nhà lầu. § Có lan can, có thể phơi quần áo, hóng mát, nhìn ngắm ra xa... ◇Ba Kim : Ngã tẩu quá tha đích môn tiền, thường thường khán kiến tha tọa tại dương đài thượng , (Xuân thiên lí đích thu thiên , Cửu ).
♦Chỗ trai gái hợp hoan. § Cũng gọi là vu sơn . § Nguồn gốc: ◇Tống Ngọc : Đán vi triêu vân, mộ vi hành vũ, triêu triêu mộ mộ, dương đài chi hạ , , , (Cao đường phú tự ).
♦Tên núi ở tỉnh Hồ Bắc . Có thuyết cho là ở tỉnh Tứ Xuyên , huyện Vu Sơn .