e-hvtd v2.0 (9175)

三生願 tam sanh nguyện
♦Nguyện vọng đời đời gắn bó làm vợ chồng. ◇Hồng Lâu Mộng : Vị bốc tam sanh nguyện, Tần thiêm nhất đoạn sầu , (Đệ nhất hồi).