e-hvtd v2.0 (9175)

寸旬 thốn tuần
♦Thời gian ngắn. ◇Lí Thiện chú : Minh bất bảo chỉ xích chi ngọc, nhi ái thốn âm chi tuần , (Tư mã pháp ). § Tuần, thì dã , .