e-hvtd v2.0 (9175)

寸草心 thốn thảo tâm
♦Tỉ dụ tấm lòng nhỏ bé của con cái (so với lòng mẹ). ◇Mạnh Giao : Thùy ngôn thốn thảo tâm, Báo đắc tam xuân huy , (Du tử ngâm ) Ai nói lòng tấc cỏ, Báo được ánh sáng mặt trời ba xuân. § Ý nói lòng mẹ thương con như ánh mặt trời mùa xuân ấm áp, khó báo đền được.