e-hvtd v2.0 (9175)

背黑鍋 bối hắc oa
♦Quýt làm cam chịu; mang tiếng oan; chịu oan ức. ◇Lão Xá : Kí bất triêm thân, hựu bất khiếm tình, nhĩ hà khổ thế tha bối trứ hắc oa ni? , , ? (Tứ thế đồng đường , Lục nhị ).