e-hvtd v2.0 (9175)

夜闌 dạ lan
♦Đêm khuya, đêm tàn. ◇Đỗ Phủ : Dạ lan cánh bỉnh chúc, Tương đối như mộng mị , (Khương thôn ) Đêm sắp hết, còn cầm đuốc, Vợ chồng nhìn nhau, tưởng như ở trong giấc mộng.