e-hvtd v2.0 (9175)

夜間 dạ gian
♦Ban đêm. ◇Hồng Lâu Mộng : Như kim thả thuyết Đại Ngọc nhân dạ gian thất tẩm, thứ nhật khởi lai trì liễu , (Đệ nhị thập thất hồi).