e-hvtd v2.0 (9175)

習近平 tập cận bình
♦Xí Jìnpíng (1953-): Tổng Bí Thư đảng Cộng Sản Trung Quốc, Chủ Tịch Trung Hoa Nhân Dân Cộng Hòa Quốc .