e-hvtd v2.0 (9175)

夜色 dạ sắc
♦Cảnh sắc ban đêm. ◇Ngô Tảo : Quyển khởi sơ liêm khán dạ sắc, nhất câu tàn nguyệt không đình , (Hạ dạ ngẫu thành , Từ ) Cuốn rèm thưa lên nhìn cảnh sắc ban đêm, một mảnh trăng lưỡi liềm sân trống không.
♦Ánh trăng.