e-hvtd v2.0 (9175)

夜市 dạ thị
♦Chợ họp ban đêm. ◇Vương Kiến : Dạ thị thiên đăng chiếu bích vân, Cao lâu hồng tụ khách phân phân , (Dạ khán Dương Châu thị ) Chợ đêm nghìn đèn chiếu mây biếc, Lầu cao có bao nhiêu là bóng hồng (người đẹp).