e-hvtd v2.0 (9175)

夜學 dạ học
♦Đọc sách ban đêm. ◇Mạnh Giao : Dạ học hiểu vị hưu, Khổ ngâm thần quỷ sầu , (Dạ cảm tự khiển ).
♦Trường học ban đêm.