e-hvtd v2.0 (9175)

背繩墨 bối thằng mặc
♦Làm trái quy củ, phép tắc. ◇Khuất Nguyên : Bối thằng mặc dĩ truy khúc hề, Cạnh chu dong dĩ vi độ , (Li Tao ).