e-hvtd v2.0 (9175)

支庶 chi thứ
♦Dòng họ bên, dòng thứ, tức ngoài dòng con vợ chính (đích tử ). ◇Hồng Lâu Mộng : Chỉ khả tích giá Lâm gia chi thứ bất thịnh, nhân đinh hữu hạn , (Đệ nhị hồi) Chỉ tiếc là dòng thứ nhà họ Lâm không thịnh, con cháu hiếm hoi.