e-hvtd v2.0 (9175)

夜光 dạ quang
♦Ánh sáng trăng sao. ◇Trương Kiều : Hà hán dạ quang lưu (Tái đề kính đình thanh việt thượng nhân san phòng ) Ánh trăng ánh sao trôi trên dải Ngân hà.
♦Mặt trăng. ◇Vương Gia : Trúc viên khâu dĩ thị triêu nhật, Sức dao giai dĩ ấp dạ quang , (Thập di kí ) Dựng viên khâu để ngắm mặt trời mọc ban mai, Tô điểm thềm ngọc để đón trăng đêm.
♦Tên khác của đom đóm.
♦Tên một thứ ngọc. ◇Hoàng Trạc Lai : Ngư mục hỗn dạ quang, Lưu tục nan dữ ngũ , (Tặng Trần Tỉnh Trai ) Mắt cá lẫn lộn với ngọc dạ quang, Nhưng khó mà cùng hàng với người thế tục.
♦Tên mũ.