e-hvtd v2.0 (9175)

夜來香 dạ lai hương
♦Loại cây có hoa trắng, ban đêm tỏa hương rất thơm.