e-hvtd v2.0 (9175)

傲囋 ngạo tán
♦Nói nhiều, lắm lời. ◇Tuân Tử : Cố bất vấn nhi cáo vị chi ngạo, vấn nhất nhi cáo nhị vị chi tán , (Khuyến học ) Cho nên không được hỏi mà đã nói, thế là nóng nảy; hỏi một mà đáp hai, thế là lắm lời.