e-hvtd v2.0 (9175)

前兒 tiền nhi
♦Hôm trước. § Cũng viết: tiền nhật . ◇Hồng Lâu Mộng : Tiền nhi ngã khiếu nhĩ tẩy táo hoán đích na y thường thị ngã đích, nhĩ bất khí hiềm, ngã hoàn hữu kỉ kiện dã tống nhĩ bãi , , (Đệ tứ nhị hồi) (Uyên Ương nói) Hôm trước tôi bảo bà đi tắm rửa, quần áo đưa cho bà thay là của tôi đấy. Nếu bà không chê xấu, tôi còn mấy cái nữa, cũng xin biếu bà.