e-hvtd v2.0 (9175)

背熟 bối thục
♦Thuộc lòng. ◇Hồng Lâu Mộng : Bảo Ngọc tiếu đạo: Ngã dĩ bối thục, thiêu dã vô ngại : , (Đệ tứ ngũ hồi) Bảo Ngọc cười nói: Đốt cũng không can chi, anh đã thuộc hết rồi.