e-hvtd v2.0 (9175)

市兒 thị nhi
♦Bọn người phố chợ háo lợi. ◇Nguyên Kết : Bằng hữu vị thế lợi sở hóa, hóa vi thị nhi , (Lãng ông quan hóa , Thì hóa ).
♦Chỉ thiếu niên ở tỉnh thành. ◇Lục Du : Bố y nho sanh lệ cốt lập, Hoàn khố thị nhi giai hồ phì , (Thư thán ).