e-hvtd v2.0 (9175)

墜毀 trụy hủy
♦(Phi cơ) bị rớt và hủy hoại. ◎Như: phi ki dẫn kình cố chướng, nhân nhi trụy hủy , .