e-hvtd v2.0 (9175)

焦慮 tiêu lự
♦Buồn rầu, lo nghĩ. ◇Ba Kim : Thiếu nữ đích thanh âm lí sung mãn liễu tiêu lự 滿 (Sa đinh ).
♦Một loại trạng thái tình tự bất an trầm trọng, bao gồm cảm thụ tâm lí và phản ứng sinh lí, thông thường không rõ nguyên nhân chính xác.