e-hvtd v2.0 (9175)

懷著鬼胎 hoài trứ quỷ thai
♦Tỉ dụ trong lòng có điều chất chứa khó nói ra, thắc thỏm không yên. § Cũng viết là hoài hữu quỷ thai . ◇Sơ khắc phách án kinh kì : Hựu tất cánh bất tri nhân thối lai lịch, đáo để hoài trứ quỷ thai, chỉ đắc nhẫn trứ bãi liễu , , (Quyển nhất ngũ).