e-hvtd v2.0 (9175)

茵陳 nhân trần
♦Một thứ cỏ dùng làm thuốc. ◇Lão Xá : Đáo đặc biệt cao hứng đích thì hậu, tha tài hát lưỡng chung tự kỉ phao đích nhân trần tửu , (Tứ thế đồng đường , Nhị ) Vào lúc hết sức cao hứng, cụ mới uống hai chén rượu nhân trần tự mình pha lấy.