e-hvtd v2.0 (9175)

血本無歸 huyết bổn vô quy
♦Vốn liếng công lao dành dụm khó nhọc bị lỗ lã, tiêu tán mất hết, không cách nào thu lại được. ◎Như: cận lai thái giá đê tiện, nông phu môn đô huyết bổn vô quy , .