e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 200 麻 ma [3, 14] U+9EBD
40637.gif
Show stroke order ma, yêu
麼么  mo,  mǒ,  ma,  me
♦Cũng viết là .
♦Giản thể của chữ .