e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 199 麥 mạch [9, 20] U+9EB5
40629.gif
Show stroke order miến
 miàn
♦(Danh) Bột mì. ◎Như: miến phấn bột mì, miến điều sợi mì, thang miến mì nước, miến bao bánh mì.
♦(Danh) Gọi chung các loại bột. ◎Như: đậu miến bột đậu.


1. [泡麵] phao miến 2. [方便麵] phương tiện miến