e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 196 鳥 điểu [4, 15] U+9D08
Show stroke order nhạn
 yàn
♦Cũng như chữ nhạn .