e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 195 魚 ngư [7, 18] U+9BC0
Show stroke order cổn
 gǔn
♦(Danh) Cá lớn.
♦(Danh) Tên cha vua Hạ Vũ .