e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 187 馬 mã [17, 27] U+9A65
Show stroke order
 jì
♦(Danh) Ngựa ngày đi nghìn dặm. ◇Chiến quốc sách : Thần văn kì kí thịnh tráng chi thì, nhất nhật nhi trì thiên lí, chí kì suy dã, nô mã tiên chi , , , (Yên sách tam ) Tôi nghe nói ngựa kì ngựa kí đương lúc sung sức, một ngày chạy ngàn dặm, đến khi suy nhược thì thua cả ngựa hèn.
♦(Danh) Người tài giỏi. ◇Tấn Thư : Thập thất chi ấp, tất hữu trung tín, thế bất phạp kí, cầu tắc khả trí , , , (Ngu Dự truyện ) Ấp mười nhà, ắt có người trung tín, đời không thiếu người tài giỏi, tìm thì sẽ được.
♦(Động) Kí vĩ ruồi muỗi ở đuôi ngựa mà đi xa nghìn dặm, ý nói theo người tài giỏi mà thành danh. § Người xưa khen ông Nhan Tử phục tòng đức Khổng Tử phụ kí vĩ nhi hành ích hiển theo sau ngựa kí mà công hành càng rõ rệt.