e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 182 風 phong [0, 9] U+98A8
39080.gif
Show stroke order phong, phúng
 fēng,  fěng,  fèng
♦(Danh) Gió. ◇Bạch Cư Dị : Sầu kiến chu hành phong hựu khởi, Bạch đầu lãng lí bạch đầu nhân , (Lâm giang tống Hạ Chiêm ) Buồn trông thuyền đi, gió lại nổi lên, Khách bạc đầu ở trong sóng bạc đầu.
♦(Danh) Cảnh tượng. ◎Như: phong quang cảnh tượng trước mắt, phong cảnh cảnh tượng tự nhiên, cảnh vật.
♦(Danh) Tập tục, thói. ◎Như: thế phong thói đời, di phong dịch tục đổi thay tập tục, thương phong bại tục làm tổn thương hư hỏng phong tục.
♦(Danh) Thần thái, lề lối, dáng vẻ. ◎Như: tác phong cách làm việc, lối cư xử, phong độ dáng dấp, nghi thái, độ lượng, phong cách cách điệu, phẩm cách, lề lối.
♦(Danh) Tin tức. ◎Như: thông phong báo tín truyền báo tin tức, văn phong nhi lai nghe tin mà lại. ◇Thủy hử truyện : Cố đại tẩu đạo: Bá bá, nhĩ đích Nhạc a cữu thấu phong dữ ngã môn liễu : , (Đệ tứ thập cửu hồi) Cố đại tẩu nói: Thưa bác, cậu Nhạc (Hòa) đã thông tin cho chúng em rồi.
♦(Danh) Biến cố. ◎Như: phong ba sóng gió (biến cố, khốn ách).
♦(Danh) Vinh nhục, hơn thua. ◎Như: tranh phong cật thố tranh giành ghen ghét lẫn nhau.
♦(Danh) Nghĩa thứ nhất trong sáu nghĩa của kinh Thi: phong, phú, tỉ, hứng, nhã, tụng , , , , , .
♦(Danh) Phiếm chỉ ca dao, dân dao. § Thi Kinh quốc phong nghĩa là nhân những câu ngợi hát của các nước mà xét được phong tục của các nước, vì thế nên gọi thơ ấy là phong, cùng với thơ tiểu nhã , thơ đại nhã đều gọi là phong cả.
♦(Danh) Bệnh phong. ◎Như: phong thấp bệnh nhức mỏi (đau khớp xương khi khí trời ẩm thấp), phong hàn bệnh cảm lạnh, cảm mạo.
♦(Danh) Họ Phong.
♦(Động) Thổi.
♦(Động) Giáo hóa, dạy dỗ. ◎Như: xuân phong phong nhân gió xuân ấm áp thổi đến cho người, dạy dỗ người như làm ra ân huệ mà cảm hóa.
♦(Động) Hóng gió, hóng mát. ◇Luận Ngữ : Quán giả ngũ lục nhân, đồng tử lục thất nhân, dục hồ Nghi, phong hồ Vũ Vu, vịnh nhi quy , , , , (Tiên tiến ) Năm sáu người vừa tuổi đôi mươi, với sáu bảy đồng tử, dắt nhau đi tắm ở sông Nghi rồi lên hóng mát ở nền Vũ Vu, vừa đi vừa hát kéo nhau về nhà.
♦(Động) Quạt, hong. ◎Như: phong can hong cho khô, phong kê gà khô, phong ngư cá khô.
♦(Động) Giống đực giống cái dẫn dụ nhau, gùn ghè nhau. ◎Như: phong mã ngưu bất tương cập không có tương can gì với nhau cả. ◇Tả truyện : Quân xử Bắc Hải, quả nhân xử Nam Hải, duy thị phong mã ngưu bất tương cập dã , , (Hi Công tứ niên ) Ông ở Bắc Hải, ta ở Nam Hải, cũng như giống đực giống cái của ngựa của bò, không thể dẫn dụ nhau được.
♦(Hình) Không có căn cứ (tin đồn đãi). ◎Như: phong ngôn phong ngữ lời đồn đãi không căn cứ.
♦Một âm là phúng. (Động) Châm biếm. § Thông phúng .


1. [陰風] âm phong 2. [歐風美雨] âu phong mĩ vũ 3. [北風] bắc phong 4. [白癜風] bạch điến phong 5. [敗俗頽風] bại tục đồi phong 6. [屛風] bình phong 7. [捕影拿風] bộ ảnh nã phong 8. [捕風] bổ phong 9. [感風] cảm phong 10. [正風] chánh phong 11. [占上風] chiếm thượng phong 12. [古風] cổ phong 13. [谷風] cốc phong 14. [穀風] cốc phong 15. [颶風] cụ phong 16. [狂風] cuồng phong 17. [颱風] đài phong 18. [大風] đại phong 19. [家風] gia phong 20. [學風] học phong 21. [凱風] khải phong 22. [厲風] lệ phong 23. [滿面春風] mãn diện xuân phong 24. [南風] nam phong 25. [日炙風吹] nhật chích phong xuy 26. [儒風] nho phong 27. [風波] phong ba 28. [風格] phong cách 29. [風寒] phong hàn 30. [風險] phong hiểm 31. [風鈴] phong linh 32. [風露] phong lộ 33. [風旅草] phong lữ thảo 34. [風流] phong lưu 35. [風月] phong nguyệt 36. [風情] phong tình 37. [風塵] phong trần 38. [風雨] phong vũ 39. [作風] tác phong 40. [走風] tẩu phong 41. [乘風破浪] thừa phong phá lãng 42. [仙風] tiên phong 43. [仙風道骨] tiên phong đạo cốt 44. [信風] tín phong 45. [中風] trúng phong 46. [追風] truy phong 47. [出風頭] xuất phong đầu 48. [吹風] xuy phong