e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 174 青 qing1 [6, 14] U+9759
38745.gif
Show stroke order tĩnh
 jìng
♦§ Cũng như tĩnh . ◇Nguyễn Du : Sài môn trú tĩnh sơn vân bế (Sơn cư mạn hứng ) Ngày yên tĩnh, mây núi che kín cửa sài (cửa bằng củi).