e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 172 隹 chuy [6, 14] U+96D2
Show stroke order lạc
 luò
♦(Danh) Sông Lạc. § Chữ y lạc trong thiên Vũ Cống nguyên là chữ lạc . Có thuyết nói vì nhà Hán vượng về hỏa đức, kiêng nước thích lửa, nên mới đổi chữ lạc ra thành lạc .
♦(Danh) Họ Lạc.
♦(Động) Quấn, ràng buộc. § Thông lạc . ◇Trang Tử : Bá Nhạc viết: Ngã thiện trị mã. Thiêu chi, dịch chi, khắc chi, lạc chi : . , , , (Mã đề ) Bá Nhạc nói: Tôi giỏi trị ngựa. Rồi đốt lông nó, cắt bờm nó, gạt móng nó, ràng đầu nó.