e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 170 阜 phụ [9, 12] U+9682
Show stroke order âm
 yīn,  ān,  yìn
♦§ Cũng như chữ âm .