e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 169 門 môn [9, 17] U+95C6
38342.gif
Show stroke order bản
 bǎn
♦(Danh) Chủ hiệu, ông chủ. § Cũng như . ◎Như: lão bản chủ tiệm, ông chủ.