e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 167 金 kim [8, 16] U+9332
Show stroke order lục
 lù,  lǜ
♦Một dạng của chữ .