e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 167 金 kim [5, 13] U+925E
Show stroke order việt
 yuè,  huì
♦(Danh) Một loại vũ khí thời xưa, giống cái búa lớn, làm bằng kim loại, thường dùng trong lễ nghi, tượng trưng cho uy quyền của đế vương. Cũng dùng làm hình cụ. ◇Sử Kí : Uớc thúc kí bố, nãi thiết phu việt , (Tôn Tử Ngô Khởi liệt truyện ) Kỉ luật ban bố, rồi mới cho bày ra gươm búa.


1. [秉鉞] bỉnh việt