e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 163 邑 ấp [12, 15] U+9127
Show stroke order đặng
 dèng
♦(Danh) Tên một nước ngày xưa, nay thuộc tỉnh Hà Nam, Trung Quốc.
♦(Danh) Tên huyện.
♦(Danh) Họ Đặng .